Díjellenőrzés

A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint az úthasználati jogosultság ellenőrzésére jogosult szervezetként a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatató Zrt. lett kijelölve. A NÚSZ Zrt. elkötelezett a tekintetben, hogy a díjköteles úthasználók körében minél kisebb legyen azoknak az aránya, akik a megfelelő jogosultság megváltása nélkül, jogosulatlanul használják a díjas úthálózatot.

Az úthasználati jogosultság ellenőrzése forgalmi rendszám alapján történik. Az úthasználat jogszerűségét az elektronikus értékesítési nyilvántartás, illetve az ellenőrző szelvény igazolja. Az úthasználati díj elektronikus (SMS, online, mobil applikáció) megfizetése esetén a nyugtázó értesítés szolgál igazolásként. Kérjük, a megadott adatok helyességét mindig alaposan ellenőrizze még a kifizetést megelőzően!

Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik a kategóriájának megfelelő érvényes jogosultsággal, az jogosulatlan úthasználatnak minősül, mely szerint pótdíjfizetési kötelezettség keletkezik. Az érvényes jogosultság megléte a díjköteles úthálózat  bármely pontján ellenőrizhető, ideértve a díjköteles úthoz közvetlenül kapcsolódó pihenőket, továbbá a csak a díjköteles szakaszokról elérhető, illetve a csak a díjköteles szakaszokra fel- és levezető csomóponti ágakat is.

Társaságunk a díj megfizetését fixen telepített kamerák, mobil díjellenőrző egységek és mobil megállításos egységekkel ellenőrzi.  

A díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes úthasználati jogosultság birtokában lehet igénybe venni, azaz a felhajtás előtt gondoskodni kell az e-matrica beszerzéséről. Azoknak a jóhiszemű úthasználóknak, akik tévedésből hajtottak fel a díjköteles úthálózatra, a felhajtástól számítva maximum 60 perc áll rendelkezésükre, hogy megvásárolják úthasználati jogosultságukat. 

Ha díjköteles útszakaszon érvényes úthasználati jogosultság nélkül közlekedik, az jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után!

Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalma korlátozásának, elterelésének az időtartama alatt azon az egyébként díjköteles útszakaszon, amelyet a közút kezelője vagy az illetékes hatóság terelőútként jelöltek ki. A lezárást, korlátozást vagy terelést elrendelő szerv a terelőútként kijelölt díjfizetésre kötelezett útszakaszról és a lezárás, korlátozás vagy terelés időtartamáról a közlekedésben résztvevőket a médiaszolgáltatók útján tájékoztatja. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkező gépjárművek – a korlátozást vagy terelést elrendelő szerv ettől eltérő tájékoztatása híján – a terelőútként kijelölt díjköteles utat legfeljebb a díjköteles szakaszra hajtás kezdete és az azt követő első csomóponti lehajtó közötti szakaszán használhatják díjmentesen. A megfizetett úthasználati jogosultság visszatérítésének a terelés miatti díjmentességre tekintettel nincs helye.

Egy adott megye gyorsforgalmi úthálózatát csak érvényes megyei e-matricával lehet használni a következő megyében található első csomópontig, de a szóban forgó csomópont lezárása esetén a következő lehajtóig lehet a megyei e-matricával közlekedni.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a díjfizetésre kötelezett útszakaszokon lévő értékesítési helyek nem az aktuális utazáshoz szükséges úthasználati díj megfizetésének célját szolgálják, hanem a későbbi utazásokhoz szükséges vásárlást teszik kényelmesebbé. Éppen ezért a díjköteles szakaszok mentén található értékesítő helyeken az úthasználati díj megfizetésének mobil csoportok általi ellenőrzésére ugyanúgy sor kerülhet, mint máshol.

 

Úthasználati jogosultságát az alábbi módokon vásárolhatja meg: