Mentességek

Díjmentesség

Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 2. § (1) bekezdése meghatározza azoknak a járműveknek a körét, amelyek díjmentesen vehetik igénybe a díjköteles útszakaszokat.

A GKM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján nem kell díjat fizetni:

      a) a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,

      b) a nemzetközi szerződés alapján Magyarországon szolgálatot teljesítő külföldi fegyveres erők gépjárművei után,

      c) a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,

     d) a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá

      e) a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenőrzést végző járművek után,

      f) a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott díjellenőrzést végző gépjárművek után,

      g) a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő járművek után.

Fontos kritérium, hogy a díjmentesség kizárólag azoknak jár, akik mentességi igényüket előzetesen bejelentik, a bejelentést minden évben január 31-ig megújítják.

A jogosultság legfeljebb a tárgyévet követő év január 31. napjáig áll fenn, három kivétellel:

 • a megkülönböztető jelzés használatára jogosult járművek esetében, mivel azt a megkülönböztető jelzés érvényességének végéig jogosult használni de legfeljebb a bejelentést követő év január 31-ig
 • koncessziós szerződés alapján dolgozó társaságoknál a szerződés ideje alatt él a mentesség
 • humanitárius segélyszállítmányoknál a kérelemben megjelölt időszak, amíg a szállítmány Magyarországon áthalad

Az igényeket tartalmazó, rendszámalapú adatbázist adatvédelmi okokból a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága (BM NYHÁT) kezeli.

A díjmentesség bejelentésének módja

 1. A mentességet kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda, kormányablak) vagy a BM NYHÁT jegyzi be a mentességi nyilvántartásba. A díjmentesség bejelentése előzetesen, személyesen az okmányirodában, kormányablakban vagy e-mail/postai úton történik a BM NYHÁT részére.

A mentességre jogosultnak egy írásos kérelmet kell benyújtania bármely okmányiroda, kormányhivatal, vagy a BM NYHÁT részére. BM NYHÁT részére a kérelmet a következő elérhetőségen lehet benyújtani: (kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu vagy 1097 Budapest VASKAPU UTCA 30/b postacímen.)

A mentességre jogosultnak egy kérelmet kell előterjesztenie, melyben szükséges meghatározni a jármű forgalmi rendszámát, a jogalap pontos megjelölését, valamint ennek az igazolására szolgáló iratot.

 1. A GKM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott mentességre jogosult közvetlen hozzáféréssel, saját hatáskörben, a mentességre jogosult járműveket a BM NYHÁT által biztosított felhasználói felületen keresztül jegyzi be.

 

Fontos tudnivalók

Társaságunk kizárólag a BM NYHÁT adatbázis adataira támaszkodhat a járművek díjmentességének ellenőrzésekor, és – a rendszer zárt működési logikája miatt – nincs módja a vizuális megfigyelés vagy a forgalmi engedély alapján történő mérlegelésre. Ebből következően azok a díjmentességre jogosult szervezetek, amelyek nem tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek, pótdíjfizetési felszólításra számíthatnak, ha járműveikkel a díjköteles útszakaszokra hajtanak.

A díjrendelet természetesen lehetőséget biztosít az utólagos korrekcióra, vagyis a járműre kiszabott pótdíj törlésére. Ehhez a díjmentes úthasználatra való jogosultság igazolására és a jogszabályban rögzített egyszeri eljárási költség megfizetésére van szükség, amelyhez az első pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételétől számított 15 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésre.

 

Nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezménye

A korábbi gyakorlatnak megfelelően 2017. január 1-től az előzetes bejelentést követően (!) a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó személygépkocsira D1 kategóriában e-matricát váltani.

 

Kedvezményes e-matrica vásárlás

 1. Feltétele, hogy a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója legalább 4 gyermek után családi pótlékban részesülő személy, ill. a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személy, vagy annak hozzátartozója (egy háztartásban élő) legyen.
 2. Az üzembentartó a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó bejelentését előzetesen a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásába kell megtennie.

Fontos, hogy a bejelentésről az üzembentartónak kell gondoskodnia, és a kedvezményes (D2 helyett D1 díjkategóriájú) e-matricát csak ezt követően jogosult megváltani.

 

További tudnivalók

 • A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges bejelentést évente meg kell újítani. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők esetében nincs szükség a bejelentés megújítására.
 • A jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével megszűnik.

 • A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra érvényesítheti.

 • A jogosult személyek a jövőben a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény matricavásárlás előtti igénybevételére.

 • Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 személygépkocsi utánfutót vontat, az "U" kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani.

 • Amennyiben a kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után.

 • Egyéb, kedvezménnyel kapcsolatos kérdésekben az ide vonatkozó rendelet az irányadó.

 • A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (BM NYHÁT) tájékoztatója ide kattintva érhető el. Az ügyintézés részleteiről kérjük, hogy az illetékes hivataloknál érdeklődjenek, mert a tájékoztatás nem teljeskörű.